Bienvenido a la nueva pagina de información de la petanca gallega. Con esta nueva iniciativa, intentaremos cubrir la información de eventos e iniciativas de la petanca en Galicia. Esperamos que poco a poco, esta weblog, sirva para darle la cobertura informativa que nuestra comunidad petanquistica se merece.

jueves, 16 de agosto de 2012

02 - Campeonato de España de Petanca 1ª Categoría - Vigo '06

CAMPEONATO DE ESPAÑA de LIGA NACIONAL EN VIGO 2011

Evento realizado en el IFEVI  lugar que consiguió albergar este campeonato y varias fiestas de la petanca. Recuerdos de una buena epoca.

viernes, 3 de agosto de 2012

CONVOCATORIA  ASAMBLEA XERAL  EXTRAORDINARIA 11 DE AGOSTO DE 2012

Vigo, a 3 de agosto de 2012

Estimado asembleísta:
De conformidade có establecido no artigo 33º dos vixentes Estatutos da 
Federación Galega de Petanca, e como presidente da  comisión xestora,
convoco a vostede á reunión da ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA que 
terá lugar no edificio das Federacións Galegas, na rúa Fotógrafo Luís ksado, nº 
17 do concello de Vigo, o próximo sábado, 11 de agosto ás 11:00 horas en 
primeira convocatoria, e de non concorrer a maioría necesaria, ás 11:30 horas 
en segunda convocatoria, baixo a seguinte:

O R D E   D O  D Í A
1. Constitución da Mesa Electoral.
2. Elección da/o Presidenta/e.
3. Rogos e preguntas.
Comunícolle que  á sala da reunión  onde celebraremos a  Asemblea 
unicamente terán acceso as persoas acreditadas que pertenzan á mesma e as 
persoas invitadas pola Comisión Xestora da FGP (Presidentes non 
asembleístas e a Xunta Electoral).

O Presidente da Comisión xestora: Xosé Lois Simoes Vila